Genel Matematik 2007 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin bir alt kümesi değildir?


2.
işleminin sonucu kaçtır?


3.
işleminin sonucu kaçtır?


4.
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


5.
eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


6.
Grafiği verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisi x-eksenine paraleldir?


8. f(x)=x2-1 fonksiyonu için f(2).f(1) - 1/3 işleminin sonucu nedir?


9.
olduğuna göre, a sayısı kaçtır?


10.
değeri kaçtır?


11.
fonksiyonu için f'(1) sayısı kaçtır?


12. x mal miktarı olmak üzere, bir malın gelir fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

Buna göre, x = 200 için marjinal gelir nedir?


13. f(x)=x3-9x2 fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır?


14. f(x)=1-x2+e2x fonksiyonunun x = 1 noktasındaki türev değeri kaçtır? -2 1 e e^2 – 1 2e^2 - 2


15. f(x) = ln (2x + 1) + ln (3x + 5) fonksiyonunun x = 1 noktasındaki teğetinin eğimi nedir?


16.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


17.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


18. y = x doğrusu ile y = x2 parabolü arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir?


19.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


20.
matrisleri için 2A-B+3C matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


21.
eşitliğini sağlayan (x, y) aşağıdakilerden hangisidir?


22. x+y+z=2
2x-y+z=3
x+2y-z=7
doğrusal (lineer) denklem sisteminin (x ,y, z) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


23.
determinantının değeri kaçtır?


24.
olduğuna göre k sayısı kaçtır?


25. Aşağıdaki matrislerden hangisinin tersi (inversi) voktur?


26. x_1+x_2 \ge 2
x_1 \le 2
x_2 \le 2
doğrusal programlama modeli için amaç fonksiyonu z_{min}=20x_1-3x_2 olarak veriliyor.
Buna göre, Z_{min} değeri kaçtır?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.