Genel Matematik 2007 Ara Sınav

1. K bir küme olduğuna göre, aşağıdaki eşitliklereden hangisi yanlıştır?


2. (-2)^5+(-2)^6+(-2)^7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


3.
işleminin sonucu kaçtır?


4.
işleminin sonucu kaçtır?


5.
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


6.
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


7.
eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


8. 2x^{2}+ax+b=0 denkleminin kökleri eşit olduğuna göre, a ve b sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır?


9. y=4x^2-8x+5 parabolünün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?


10.
Yukarıda grafiği verilen doğrunun eğimi kaçtır?


11. (2, 0) ve (0, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


12.
fonksiyonu için f(4) değeri x + 3 kaçtır?


13.
fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


14. f(x)=x^2+1 ve g(x)=x^2-4x+4 ise (gof)=(1) değeri nedir?


15.
fonksiyonunun ters fonksiyonu olan f(x) aşağıdakilerden hangisidir?


16.
fonksiyonu için f(0) + f(3) + f(4) değeri kaçtır?


17.
değeri kaçtır?


18.
fonksiyonu veriliyor. Buna göre,

değeri aşağıdakilerden hangisidir?


19.
değeri kaçtır?


20.
değeri kaçtır?


21.  y=x^2+4x parabolünün (1, 5) noktasındaki teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


22. f(x)=x^4-2x^3+7x-9 fonksiyonu için f"(x) aşağıdakilerden hangisidir?


23.
fonksiyonu için f'(0) değeri kaçtır?


24. f(x)=-x^2+10x fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?


25. x mal miktarı olmak üzere, toplam maliyet fonksiyonu,

Buna göre, maliyetin en yüksek (maksimum) olduğu üretim miktarı kaçtır?


26. x fiyat olmak üzere, bir malın kâr fonksiyonu
K(x) = (120 - x) (x - 6) , 0 < x < 120 olarak veriliyor.
Buna göre, aşağıdaki aralıkların hangisinde fiyat arttıkça kâr azalır?