Finansal Yönetim 2006 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarından biri olan kâr maksimizasyonunun en önemli eksiklerinden biridir?


2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal amaçlarından biridir?


3. Aşağıdakilerden hangisi kişi yada kurumların faydalanabileceği para yada sermayeyi ifade eder?


4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hukuki yapısı ile doğrudan ilgili değildir?


5. Aşağıdakilerden hangisi kontrolörün sorumluluklarından biridir?


6. Bir öğrencinin, 6 ay sonra satın alacağı bilgisayar için her ay sonunda bankaya 120 YTL yatırması gerekmektedir. Bankanın uyguladığı aylık faiz oranı %4 olduğuna göre, bilgisayarın fiyatı yaklaşık kaç YTL dir?


7. Belirli bir zaman süreci içerisinde eşit aralıklarla verilen yada alınan eşit ödemeler dizisine ne ad verilir?


8. 5 yıl vadeli olarak %25 bileşik faizle bir bankaya yatırılan 500 YTL, 5. yılın sonunda yaklaşık kaç YTL olur?


9. 90 gün vadeli ve basit iç iskontoyla 100 YTL nominal değerli olarak 95,2 YTL den satışa sunulan bir hazine bonosunu satın alan yatırımcının getiri oranı yaklaşık yüzde kaç olur? (1 Yıl = 360 gün)


10. İşletmelere kredi kullandıran kuruluşların finansal analiz yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi finansal analizin amaçlarından biri değildir?


12. Bilanço veya gelir tablolarındaki iki kalemin birbirine oranlanması suretiyle yapılan analize ne ad verilir?


13. (X) İşletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Hazır değerler 10 000 YTL Menkul değerler 50 000 YTL Alacaklar 100 000 YTL Stoklar 120 000 YTL Kısa vadeli borçlar 150 000 YTL Uzun vadeli borçlar 250 000 YTL Yukarıdaki bilgilere göre, (X) işletmesinin cari oranı yaklaşık olarak kaçtır?


14. (X) İşletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Hazır değerler 10 000 YTL Menkul değerler 50 000 YTL Alacaklar 100 000 YTL Stoklar 120 000 YTL Kısa vadeli borçlar 150 000 YTL Uzun vadeli borçlar 250 000 YTL Bu bilgilere göre, (X) İşletmesinin asit-test oranı yaklaşık olarak kaçtır?


15. Sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran analiz tekniğine ne ad verilir?


16. Aşağıdakilerden hangisi sabit giderler arasında ver almaz?


17. Bir işletmenin birim değişken giderleri 1,5 YTL, sabit giderleri 30 000 YTL ve başabaş üretim hacmi 20 000 adet ise bu işletmenin başabaş noktasındaki birim ürün satış fiyatı kaç YTL olur?


18. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal başabaş analizinin varsayımları arasında yer almaz?


19. Aşağıdakilerden hangisi planlama ve bütçeleme ilkeleri arasında yer almaz?


20. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin yararlarından biri değildir?


21. Aşağıdakilerden hangisi proforma mali tabloların hazırlanmasında kullanılan yöntemlerden biridir?


22. İşletmenin bütün fonksiyonlarını kapsayan bütçelere ne ad verilir?


23. Çalışma sermayesinin en üst düzeyde tutulduğu yatırım politikası aşağıdakilerden hangisidir?


24. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurlarının özelliklerinden biri değildir?


25. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin önemini artıran faktörlerden biri değildir?


26. Aşağıdaki durumlardan hangisi, çalışma sermayesi düzeyinin yetersiz hale gelmesine yol açar?


27. İşletmelerde nakit yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


28. Nakit yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisinin faiz getirişi yoktur?


30. Bir işletmenin, faiz oranlarındaki değişimlerden veya menkul kıymetlerin fiyat artışlarından yararlanmak için nakit bulundurması, aşağıdaki nakit bulundurma amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?