Bu program bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorunları analiz etmektedir. Bölümün amacı, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev alabilmek için gerekli donanımı sağlayabilecek bir öğretim programı sunulmaktadır.

Uluslararası İlişkiler

1. Sınıf Dersleri

2. Sınıf Dersleri

3. Sınıf Dersleri

4. Sınıf Dersleri

Davranış Bilimlerine Giriş

Siyasi Tarih

Uluslararası İktisat

Türk Dış Politikası

İktisada Giriş

Uluslararası İlişkilere Giriş

İdare Hukuku

Uluslararası Hukuk

Genel Matematik

İstatistik

Anayasa Hukuku

Küreselleşme Ve Kültürlerarası İletişim

Uygarlık Tarihi

Siyaset Bilimi

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Uluslararası Çevre Politikaları

Hukuka Giriş

Türkiye Ekonomisi

Güvenlik Ve Strateji

Avrupa Birliği

Türk Siyasal Hayatı

Kamu Yönetimi

Uluslararası Örgütler

İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci

Temel Bilgi Teknolojileri

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

Türk Dili

Davranış Bilimlerine Giriş

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

Uluslararası İktisat

Türk Dış Politikası