Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji lisans programını bitiren öğrenciler, sosyoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.

Sosyoloji

1. Sınıf Dersleri

2. Sınıf Dersleri

3. Sınıf Dersleri

4. Sınıf Dersleri

Sosyolojiye Giriş

İstatistik

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Kent Sosyolojisi

Türk Siyasal Hayatı

Sosyoloji Tarihi

Ekonomi, Endüstri Ve Toplum

Yeni Toplumsal Hareketler Ve Küreselleşme

İktisada Giriş

Toplumsal Değişme Kuramları

Toplumsal Tabakalaşma Ve Eşitsizlik

Türkiye’de Sosyoloji

Psikolojiye Giriş

Siyaset Bilimi

Aile Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Sosyal Politika

Antropoloji

Kültür Sosyolojisi

Medya Sosyolojisi

Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

Felsefe

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Hukuk Ve Suç Sosyolojisi

Temel Bilgi Teknolojileri

Sosyal Psikoloji

Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

Türk Dili

Sosyolojiye Giriş

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Kent Sosyolojisi