Çalışma Ekonomisi Bölümü

1.Sınıf Dersleri

2.Sınıf Dersleri

3.Sınıf Dersleri

4.Sınıf Dersleri

Genel İşletme

Muhasebe Uygulamaları

Sosyal Güvenlik Hukuku

Uluslar Arası Çalışma Normları

Davranış Bilimlerine Giriş

Ticaret Hukuku

İş Hukuku

Türkiye Ekonomisi

İktisada Giriş

Kamu Maliyesi

Finansal Yönetim

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği

Genel Matematik

İstatistik

İdare Hukuku

Endüstri İlişkileri

Genel Muhasebe

Yönetim Ve Organizasyon

Sosyal Politika

İnsan Kaynakları Yönetimi

Hukuka Giriş

İktisat Teorisi

Çalışma Ekonomisi

Örgütsel Davranış

Temel Bilgi Teknolojileri

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

İngilizce

Türk Dili