Kayıt İşlemleri

1- Dikey Geçiş:

Açıköğretim Fakültesi veya Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Programı mezunu olup, mezuniyet alanları “http://aofkayit.anadolu.edu.tr” adresinde ilan edilen Liste 1 – Liste 2’de yer alanlar, İktisat ve İşletme Fakültelerine “Dikey Geçiş” için İnternetten başvurup, kayıt yaptırabilirler.

2- 2009 ÖSYS Ek Yerleştirme:

Ek Yerleştirme ile Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yerleştirilenler İnternetten başvurup, kayıt yaptırabilirler.

3- İkinci Üniversite:

İki veya dört yıllık örgün yükseköğretim programlarında kayıtlı veya mezun öğrenciler, kontenjan sınırlaması bulunan programlar hariç, alanları dışındaki Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin Ön Lisans veya Lisans Programlarından herhangi birine İnternetten başvurup, kayıt yaptırabilirler.

4- Lisans Tamamlama:

Dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar İktisat ve İşletme Fakültelerinin bölümleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarına lisans tamamlamak için İnternetten başvurup, kayıt yaptırabilirler. Lisans Tamamlama için başvurabileceklerin mezuniyet alanları “http://aofkayit.anadolu.edu.tr” adresinde ilan edilmektedir.

5- Lisans Öğrenimine Hazırlık (İntibak)Programından 3. Sınıfa Kayıt:

2007-2008 ve 2008-2009 öğretim yılları sonu itibarı ile Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında başarılı veya en fazla iki dersten başarısız durumda olanlar ile ön lisans mezuniyet alanları Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı kapsamından çıkartılarak fakültelerinin 3. sınıfına doğrudan kayıt hakkı verilenler İnternetten başvurup, kayıt yaptırabilirler.

Yukarıda sıralanan kayıt gruplarının kayıt işlemleri “Internet Başvuru” ve “Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Internet Başvuru adresi: http://aofkayit.anadolu.edu.tr

Internet Başvuru işlemleri; 26 Ekim 2009 Pazartesi günü başlayıp

25 Kasım 2009 Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecektir.

Bu tarihten sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması nedeniyle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için, başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz.İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Adaylar, Internet başvuru işlemi sonunda oluşturacakları “İnternet Başvuru Belgesi”nin yazıcı dökümünü alarak, “2009-2010 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri İnternet Başvuru, Kayıt ve Öğrenci Kılavuzu”nda açıklanan diğer kayıt belgelerini de hazırlayarak, illerdeki AÖF bürolarında kayıt yaptıracaklardır. “Internet Başvuru, Kayıt ve Öğrenci Kılavuzu” http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır. Kılavuz, AÖF bürolarından da temin edilebilir.

Kayıt işlemleri; 26 Ekim 2009 Pazartesi günü başlayıp

20 Kasım 2009 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

21, 23, 24, 25 Kasım 2009 tarihlerinde mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

Kayıt için adayların tam olarak hazırlanan kayıt belgeleri ile 26 Ekim – 20 Kasım 2009 tarihleri arasında AÖF bürolarına bizzat başvurmaları gerekmektedir. 21 Kasım 2009 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar fakülteye kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Posta ile kayıt yapılmaz.

İLETİŞİM

  • Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosuna 444 10 26 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
  • http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğretim” “Büro Hizmetleri” linkinden AÖF bürolarının adreslerine ulaşabilirsiniz.
  • AÖF Merkez Büro İletişim Merkezi:(0-222) 330 81 77 – 330 84 15 – 330 41 21 – 320 69 06
  • merkezburo@anadolu.edu.tr ((e-postanıza ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı mutlaka yazınız)