• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Genel Matematik 2007 Bütünleme

  1. A=\{ x \in R | x > -2 \} ve B=\{ x \in R | 5 \textless x \leq 9 \} ise, C=A^{1} \cap B^{1} kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


  2. \bigg(\Big(\frac{1}{2}\Big)^{-1} +4^{0}\bigg)^{-3}.\Big(\frac{1}{3}\Big)^{-5}
  işleminin sonucu kaçtır?


  3. x < 0 ise, 4+|-3x||=7 eşitliğini sağlayan x sayısı için 3x+1 değeri kaçtır?


  4.
  eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


  5.
  Aşağıdaki noktalardan hangisi yukarıda grafiği verilen doğru üzerinde bulunmaz?


  6. y=(a-1)x2-6x+7 parabolünün tepe noktası (1, 4) olduğuna göre, a kaçtır?


  7.

  ise, a sayısı kaçtır?


  8.
  fonksiyonları için 5f(2)-3g(-1) değeri kaçtır?


  9. \lim_{x \to 3} ( \frac{2x - 1}{x+2} ) . \sqrt{x+1}
  değeri kaçtır?


  10.
  değeri nedir?


  11.
  için f’(1) değeri kaçtır?


  12. x mal miktarı olmak üzere, bir malın kâr fonksivonu YTL cinsinden
  veriliyor. Buna göre, maksimum kârın elde edildiği mal miktarı nedir?


  13. f(x)=e^{x^3+x} fonksiyonu için f”(1) değeri kaçtır?


  14.
  aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  15. x liretim miktarını göstermek üzere, bir firmanın marjinal maliyet fonksiyonu C'(x) = 6x +40 olarak belirlenmiştir. Bu firmanın 10 birim üretim için toplam maliyeti 900 birim ise, 20 birim üretim için toplam maliyeti nedir?


  16.
  aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  17. x üretim miktarı ve p fiyat olmak üzere, talep fonksiyonu p = 15 -4x olan bir mal için X0=3 olduğunda tüketici rantı ne olur?


  18. 2x-y+3z=4 ve y-z=2 dir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen doğrusal denklem sisteminin (x, y, z) çözümlerinden biri değildir?


  19. -3x+5y=2 ve 6x-10y=5 doğrusal denklem sisteminin (x, y) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


  20. Aşağıda boyutları verilen matrislerden hangisi bir kare matristir?


  21.
  matrisleri için C=4ATB matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


  22.
  matrisleri için aşağıdaki işlemlerden hangisi tanımlı değildir?


  23. 2x_1 - x_2 = 1
  - x_1 + x_2 + 3x_ 3= 3
  x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0
  doğrusal denklem sisteminin katsayılar matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


  24. A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 3 & 6 & k+1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}
  ve detA = 0 ise, k sayısı kaçtır?


  25.
  matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?


  26.
  3x_1+x_2 \ge 6
  2x_1+x_2 \le 6
  x_1,x_2 \ge 6
  kısıtları altında amaç fonksiyonu Z_{max}=5x_1+3x_2 olarak veriliyor.
  Buna göre, Z_{max} değeri kaçtır?