• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Genel Matematik 2006 Final

  1. x > 0 ise, \left | 3x+\left | -4x \right | \right |=14 eşitliğini sağlayan x kaçtır?


  2. (3^4+3^4).(2^4+2^5)
  çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  3. \sqrt{18}-\dfrac{3}{\sqrt{2}}=\dfrac{x-2}{\sqrt{2}} ise, x değeri kaçtır?


  4. (1, 2) noktasından geçen ve 4x + 2y + 3 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


  5.

  Yukarıda grafiği verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


  6. f(x)=2x+a ve (fof)(1)=13 ise, a değeri kaçtır?


  7. \lim_{x \to 0}\dfrac{x^3-x^2-6x}{x^2-2x}  değeri kaçtır?


  8. f(x) = (x+1).\sqrt{2x+2} ise f'(1) değeri kaçtır?


  9. x mal miktarı olmak üzere, bir malın toplam maliyet fonksiyonu,
  C(x) = 20x -\dfrac{x^2}{50}, \: 0\leq x \leq 3000 dir.
  Buna göre, x = 50 noktasında marjinal maliyet nedir?


  10.

  fonksiyonunun yatay x -9 asimptotunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


  11. f(x) = e^{x+1}+x
  fonksiyonunun x = 0 apsisli noktadaki teğetinin eğimi kaçtır?


  12. Yıllık % 20 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan 10 000 YTL 2 yıl sonra kaç YTL ye ulaşır?


  13. f(x) = log_3(x^2-2x+6) fonksiyonu için f(3) değeri kaçtır?


  14. \int x^2\left ( x^3-2 \right )^3dx
  aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  15. \int_{-1}^{0}\dfrac{2x}{x^2+6}dx
  aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  16.

  Yukarıdaki taralı bölgenin alanı kaç birim karedir?


  17. x üretim miktarı ve p fiyat olmak üzere, bir malın arz fonksiyonu p = 3x^2+8 olarak belirleniyor.
  Buna göre, x_0=2 noktasındaki üretici rantı nedir?


  18. -x + 3y = 16 ve 2x + y = 3
  doğrusal (lineer) denklem sisteminin (x,y) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


  19. x-2y+z=1
  2x+y-z=4
  3x-6y+3z=5
  doğrusal (lineer) denklem sisteminin (x ,y, z) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


  20.

  matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


  21.

  matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


  22.

  olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?


  23.

  olduğuna göre x kaçtır?


  24. A=\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3\\  -1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
  matrisinin a_{33} elemanının minörü kaçtır?


  25.

  matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?


  26.

  Şekildeki taralı bölge aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisinin çözüm bölgesidir?