• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Genel Matematik 2006 Bütünleme

  1.

  eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


  2. 3.2^7-2^7+2^8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


  3.

  işleminin sonucu kaçtır?


  4. x^2+(m+7)x+x+m?0 denkleminin köklerinden biri -2 ise, m kaçtır?


  5. Aşağıdakilerden hangisi y=(x+3)^2-4 parabolünün x-eksenini kestiği noktalardan biridir?


  6.

  Yukarıda grafiği verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


  7. f(x)=ax+b doğrusal fonksiyonu veriliyor. f(1)=-2 ve f(3)=4 ise, f(-2) değeri kaçtır?


  8.

  değeri kaçtır?


  9.

  ise, f'(0) değeri kaçtır?


  10. f(x)=3x^2-4x+5 fonksiyonunun (0,1) noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır?


  11.

  fonksiyonunun düşey asimptotunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


  12. f(x)=2x.e^{x^2+x} fonksiyonu için f'(1) değeri kaçtır?


  13. f(x)=ln(3x^2-2x+2) fonksiyonu için f'(2) değeri kaçtır?


  14.

  aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  15.

  Yukarıdaki taralı bölgenin alanı kaç birim karedir?


  16.

  aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  17. x talep miktarı ve p de fiyat olmak üzere, bir malın talep fonksiyonu
  p=18-2x
  olarak belirleniyor.
  Buna göre fiyat p_0=8 olduğunda tüketici rantı ne olur?


  18. -4x+y=-1
  8x-2y=2
  Aşağıdakilerden hangisi bu doğrusal (lineer) denklem sisteminin (x, y) çözümlerinden biri değildir?


  19. Arz ve talep fonksiyonları
  q_s=-8+5p
  q_d=24 -3p
  olarak verilen bir malın arz ve talep miktarlarının eşit olması için fiyat ne olmalıdır?


  20.

  Buna göre, 3A -2B matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


  21.

  A ve B ise, AB matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


  22.

  ise, 3x + y toplamı kaçtır?


  23.

  determinantının değeri kaçtır?


  24.

  matrisinin a_{12} elemanının kofaktörü kaçtır?


  25.

  matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?


  26.

  Yukarıda uygun çözüm alanı verilen modelin amaç fonksiyonu Zmax=2x1 + 4x2 olduğuna göre, Zmax değeri kaçtır?