• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Uluslararası İlişkiler

  Bu program bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorunları analiz etmektedir. Bölümün amacı, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev alabilmek için gerekli donanımı sağlayabilecek bir öğretim programı sunulmaktadır.

  Uluslararası İlişkiler

  1. Sınıf Dersleri

  2. Sınıf Dersleri

  3. Sınıf Dersleri

  4. Sınıf Dersleri

  Davranış Bilimlerine Giriş

  Siyasi Tarih

  Uluslararası İktisat

  Türk Dış Politikası

  İktisada Giriş

  Uluslararası İlişkilere Giriş

  İdare Hukuku

  Uluslararası Hukuk

  Genel Matematik

  İstatistik

  Anayasa Hukuku

  Küreselleşme Ve Kültürlerarası İletişim

  Uygarlık Tarihi

  Siyaset Bilimi

  Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

  Uluslararası Çevre Politikaları

  Hukuka Giriş

  Türkiye Ekonomisi

  Güvenlik Ve Strateji

  Avrupa Birliği

  Türk Siyasal Hayatı

  Kamu Yönetimi

  Uluslararası Örgütler

  İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci

  Temel Bilgi Teknolojileri

  Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

  Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

  Türk Dili

  Davranış Bilimlerine Giriş

  Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

  Uluslararası İktisat

  Türk Dış Politikası