• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Türk Dili Ve Edebiyatı

  Programın amacı, Türk dilinin tarihî dönemlerinden günümüze kadarki bir süreç içinde meydana gelen yazılı ve sözlü metinleri okuyup anlayabilecek, bu metinler üzerinde fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik ve edebî incelemeler yapabilecek uzman elemanlar yetiştirmektir.

  Türk Dili Ve Edebiyatı

  1. Sınıf Dersleri

  2. Sınıf Dersleri

  3. Sınıf Dersleri

  4. Sınıf Dersleri

  Türkiye Türkçesi Ses Ve Biçim Bilgisi

  Orhon Ve Uygur Türkçesi

  Xı‐Xv. Yüzyıllar Türk Dili

  Xvı‐Xıx. Yüzyıllar Türk Dili

  Halk Edebiyatına Giriş

  Türkçe Cümle Bilgisi

  Xvı‐Xvıı. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

  Xvııı‐Xıx. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

  Osmanlı Türkçesine Giriş

  Xı‐Xv. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

  Servet‐İ Fünun Ve Millî Edebiyat

  Cumhuriyet Dönemi Şiiri

  Eski Türk Edebiyatına Giriş

  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

  Eleştiri Tarihi Ve Kuramları

  Cumhuriyet Dönemi Nesri

  Batı Edebiyatında Akımlar

  Osmanlı Türkçesi Grameri

  Genel Dilbilim

  Çağdaş Türk Yazı Dilleri

  Yeni Türk Edebiyatına Giriş

  Halk Hikâyeleri Ve Masallar

  Türk Halk Şiiri

  Çağdaş Türk Edebiyatları

  Temel Bilgi Teknolojileri

  Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

  Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

  Türk Dili

  Türkiye Türkçesi Ses Ve Biçim Bilgisi

  Orhon Ve Uygur Türkçesi

  Xı‐Xv. Yüzyıllar Türk Dili

  Xvı‐Xıx. Yüzyıllar Türk Dili