• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Sosyoloji

  Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

  Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji lisans programını bitiren öğrenciler, sosyoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.

  Sosyoloji

  1. Sınıf Dersleri

  2. Sınıf Dersleri

  3. Sınıf Dersleri

  4. Sınıf Dersleri

  Sosyolojiye Giriş

  İstatistik

  Çağdaş Sosyoloji Kuramları

  Kent Sosyolojisi

  Türk Siyasal Hayatı

  Sosyoloji Tarihi

  Ekonomi, Endüstri Ve Toplum

  Yeni Toplumsal Hareketler Ve Küreselleşme

  İktisada Giriş

  Toplumsal Değişme Kuramları

  Toplumsal Tabakalaşma Ve Eşitsizlik

  Türkiye’de Sosyoloji

  Psikolojiye Giriş

  Siyaset Bilimi

  Aile Sosyolojisi

  Din Sosyolojisi

  Sosyal Politika

  Antropoloji

  Kültür Sosyolojisi

  Medya Sosyolojisi

  Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

  Felsefe

  Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

  Hukuk Ve Suç Sosyolojisi

  Temel Bilgi Teknolojileri

  Sosyal Psikoloji

  Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

  Türk Dili

  Sosyolojiye Giriş

  Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

  Çağdaş Sosyoloji Kuramları

  Kent Sosyolojisi