• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Felsefe

  Felsefe Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Felsefe Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere felsefe eğitimini alma olanağı sağlamaktadır.

  Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, felsefe ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, kamu ve özel sektörde düşünsel yaratıcılığa dayalı işlerde başarılı olabilirler.

  Bu programda çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda felsefi mirası tanıtan derslerin yanı sıra temel felsefi sorunsalların ele alındığı ve eleştirel düşünmenin amaçlandığı dersler bulunmaktadır.

  Felsefe Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Uzaktan öğretim sistemi ile alınan derslerin kitapları uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden destek hizmeti verilmektedir.

  Felsefe

  1. Sınıf Dersleri

  2. Sınıf Dersleri

  3. Sınıf Dersleri

  4. Sınıf Dersleri

  Sembolik Mantık

  Metafizik

  Bilim Felsefesi

  Felsefi Yöntem

  İlkçağ Felsefesi

  Epistemoloji

  Etik

  Dil Felsefesi

  Uygarlık Tarihi

  Ortaçağ Felsefesi

  Modern Felsefe

  Çağdaş Felsefe

  Sosyolojiye Giriş

  Toplum Ve İletişim

  Zihin Felsefesi

  Türkiye’de Felsefenin Gelişimi

  Psikolojiye Giriş

  Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi

  Mantığın Gelişimi

  Tarih Felsefesi

  Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

  Metafizik

  Siyaset Felsefesi

  Sanat Felsefesi

  Temel Bilgi Teknolojileri

  Epistemoloji

  Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

  Türk Dili

  Sembolik Mantık

  Ortaçağ Felsefesi

  Bilim Felsefesi

  Felsefi Yöntem