• дать объявление бесплатно
 • second hand
 • рынок Барабашово цены
 • офис земля
 • How to TV
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı

  Hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla orantılı olarak ülkemizin elektrik enerjisine olan gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki enerji kaynaklarının kısıtlı olması ise gerekli ihtiyacı karşılama konusunda dışa bağımlılığımızı ortaya çıkarmaktadır. İşte bu nedenlerle, üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde elektrik enerjisinin verimli ve tasarruflu bir şekilde harcanmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda ülkemizin elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve verimli bir şekilde kullanımı aşamalarında hizmet verecek olan iyi yetişmiş ara eleman gücüne gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır.

  Bu program elektriğin üretiminden tüketimine kadar geçen her alanda, EİE, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ gibi kamu kurumlarında, elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman gereksinimini karşılamak üzere 2009- 2010 yılından başlamak üzere uzaktan öğrenim sisteminde öğrenci almaya başlamıştır. Bu programdan mezun olanların Enerji Yöneticisi çalıştırma zorunluluğu olan işletmelerde, bu kişilere yardımcı eleman olarak da istihdam edilmeleri mümkündür.

  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı

  1. Sınıf Dersleri

  2. Sınıf Dersleri

  Genel Matematik

  Yenilenebilir Enerji Kaynakları

  Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

  Elektrik Enerjisi Üretimi Ve Dağıtımı

  Geleneksel Enerji Kaynakları

  Enerji Tasarrufu Ve Çevre

  Genel İşletme

  Yönetim Ve Organizasyon

  İktisada Giriş

  Enerji Ekonomisi

  Hukuka Giriş

  Enerji Analizi Ve Yönetimi

  Temel Bilgi Teknolojileri

  Türk Dili

  Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

  Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi